Czy znasz różnicę między celem a celem?

Jako konsultant mam szczęśliwą okazję lub nieszczęście w zależności od Twojej perspektywy, aby przejrzeć cele, zadania i inicjatywy wspierające wiele organizacji. Pomimo wielkości organizacji oczywiste jest, że większość organizacji dużych i małych, publicznych lub prywatnych, nie rozumie różnicy między celem a zamierzeniem.

Jako konsultant mam szczęśliwą okazję lub nieszczęście w zależności od Twojej perspektywy, aby przejrzeć cele, zadania i inicjatywy wspierające wiele organizacji. Pomimo wielkości organizacji oczywiste jest, że większość organizacji dużych i małych, publicznych lub prywatnych, nie rozumie różnicy między celem a zamierzeniem.

Z jakiegoś nieznanego mi powodu doprowadza mnie to do szału. Oczekuję, że większość ludzi biznesu, zwłaszcza dyrektorzy wyższego szczebla, będą poprawnie używać terminów cel i założenie. Być może mam głębokie przekonanie, że aby organizacje odniosły sukces, muszą być w stanie skutecznie komunikować swoje cele i zadania i że te cele i zadania będą kaskadowane w organizacji. Głupi ja.

przetrwanie r kelly gdzie oglądać

Cel to krótkie, jasne określenie wyniku, który ma zostać osiągnięty w ramach czasowych, takich jak 3-5 lat. Cel to szerokie, ogólne, namacalne i opisowe stwierdzenie. Nie mówi, jak coś zrobić, ale raczej, jak będą wyglądać wyniki. Jest to mierzalne zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Jest oparty na czasie. Jest to osiągalne. To odcinek od miejsca, w którym jesteśmy teraz. Przede wszystkim jest pojedyncza.Cele można opisać lub zdefiniować jako stwierdzenia wyników, które definiują, co organizacja stara się osiągnąć zarówno programowo, jak i organizacyjnie.

fototapeta dc czarne życie materii

Niektóre wspólne cele biznesowe to wzrost rentowności, maksymalizacja dochodu netto, poprawa lojalności klientów itp. Zwróć uwagę na zwięzłość tych stwierdzeń.

Dla porównania, cel jest konkretnym, mierzalnym, wykonalnym, realistycznym i ograniczonym w czasie warunkiem, który musi zostać osiągnięty, aby osiągnąć określony cel. Cele określają działania muszą zostać podjęte w ciągu roku, aby osiągnąć cele strategiczne. Na przykład, jeśli celem organizacji jest zwiększenie przychodów. Celem do osiągnięcia celu może być wprowadzenie 2 nowych produktów do 20XX Q3. Inne przykłady wspólnych celów to zwiększenie przychodów o x% w 20XX, zmniejszenie kosztów ogólnych o X% do 20XX itd. Zauważ, że cele są bardziej szczegółowe i zawierają więcej szczegółów.


Cel to miejsce, w którym chcesz być, a cele to kroki podjęte w celu osiągnięcia celu.

Kiedy piszę ten blog, pierwszy kwartał 2008 roku dobiegł końca i założę się, że wielu z was nie ma pojęcia o celach i zadaniach swojej organizacji. Jeśli ich nie znasz, skąd wiesz, czy pracowałeś nad właściwymi projektami/rzeczami?Dan Feliciano – gwiazda rocka Lean Six Sigma

jak usunąć sąd najwyższy?

www.Danfeliciano.com